De Revisor dankt het Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat vijf literaire tijdschriften financieel ondersteunen. Hollands Maandblad, Tirade, De Revisor, De Parelduiker en Awater krijgen in de komende vier jaar samen een schenking van in totaal € 90.000, bestemd voor aanvullende auteurshonoraria. Dat is voor De Revisor een welkome aanvulling op het budget. Dank, Cultuurfonds en R.O. van Gennep Fonds!

Uit het persbericht:

'De financiële ondersteuning komt uit het R.O. van Gennep Fonds, een CultuurFonds op Naam dat beheerd wordt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Het toegekende bedrag, waarvan per tijdschrift steeds € 4.500 per jaar wordt uitgekeerd, is bestemd voor aanvullende  auteurshonoraria.

Arnon Grunberg ondersteunt dit initiatief met een persoonlijke financiële bijdrage. In een column in De Volkskrant riep de schrijver eerder op om literaire tijdschriften te ondersteunen. ‘Als de kunsten u lief zijn: koop wat minder biologisch rundergehakt en word mecenas’, aldus Grunberg in zijn column. Deze column was in 2012 voor het Cultuurfonds de aanleiding om, samen met het Letterenfonds, een financiële impuls te geven aan literaire tijdschriften.

Het R.O. van Gennep Fonds hecht grote waarde aan het voortbestaan van literaire tijdschriften, onder meer als podium voor jong en gevestigd talent. De genoemde tijdschriften krijgen de bijdrage onder meer vanwege hun kweekvijverfunctie.

Over het Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur, natuur en wetenschap in Nederland – op grote en op kleine schaal. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen worden jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteund. Het Cultuurfonds kent zes werkterreinen, waaronder Geschiedenis & Literatuur. Binnen dit werkterrein ondersteunt het Cultuurfonds projecten die over de (cultuur- en literatuur)geschiedenis van ons land gaan en projecten op het gebied van de Nederlandse taal en literatuur, waaronder de landelijke vertaalmanifestatie Nederland Vertaalt en de jaarlijkse toekenning van de Martinus Nijhoff Vertaalprijs.

Over het R.O. van Gennep Fonds

Rob Onslow van Gennep (1937) was uitgever, boekverkoper en oprichter van een modern antiquariaat in Amsterdam. Zijn vrouw Hedda van Gennep richtte ter nagedachtenis van hem het R.O. van Gennepfonds op bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Doelstelling van het R.O. van Gennep Fonds is: Het ondersteunen van in druk verschijnende Nederlandse literaire tijdschriften, en andere publicaties in de Nederlandse taal (inclusief fotoboeken) met betrekking op maatschappelijke en culturele ontwikkelingen.'

Geen reacties

We willen u nog veel meer vragen, maar er in ieder geval zeker van zijn dat u een mens bent, een lezer, een schrijver, maar in ieder geval geen robot.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.
Omhoog