01 Februari 2006

De Kellendonklezing 2006 werd uitgesproken door Joost Zwagerman. In 1986 verscheen Kellendonks belangrijkste roman, Mystiek Lichaam. De ontvangst van dat boek was destijds rumoerig, zeker nadat criticus Aad Nuis in de Volkskrant Kellendonk beschuldigde van antisemitisme. Na die recensie móest iedere criticus die Mystiek Lichaambesprak wel ingaan op de vraag of de auteur zich nu wel of niet schuldig had gemaakt aan antisemitisme. 
Joost Zwagerman stelt in zijn lezing dat de ontvangst van Mystiek Lichaam typisch Nederlands was in de zin dat veel Nederlandse critici, maar ook Nederlandse auteurs een afkeer hebben van verwijzingen naar actualiteit in romans. Sterker nog: dat de Nederlandse literatuur niet door het dagelijkse nieuws wordt beïnvloedt, is meer dan een stelling: het is een literair dogma. Zwagerman verzet zich tegen die voorgeschreven ‘literaire quarantaine’, die de Nederlandse literatuur al veel te lang in haar greep houdt. Onmiddellijke opheffing van deze quarantaine zal de bloei van de Nederlandse literatuur bevorderen.

Omhoog