26 Juli 2012

Mythologie

Een jaar zonder roman

Toen ik aan Naar de overkant van de nacht werkte kwam ik er na een jaar achter dat mijn verhaal veel gelijkenissen vertoonde met een Griekse mythe. Venlo was mijn plaats van handeling, Carnaval de periode, één enkele nacht de tijdspanne. In het verhaal is het halen van de overkant belangrijk, het volhouden, het doorgaan tot het licht wordt. Ook speelt de Maas een belangrijke rol, de hoofdpersoon haalt in het slothoofdstuk letterlijk de overkant.

16 Juli 2012

Dit weekend werd bekend dat Rutger Kopland overleden is. De psychiater en populaire dichter debuteerde bij Tirade, maar was niet eenkennig: in de beginjaren van ons tijdschrift, maar ook in de decennia daarna, vond hij ook in De Revisor een podium. Een overzicht is hier te vinden, zijn werk uit de eerste jaren staat vrij toegankelijk bij de DBNL: delen uit de reeks 'Plaatsen, passages' (I, II, III, XII), 'Er moeten hier toch mensen wonen, ik luister' en 'Lichaam van een vrouw dat verlangt'.

12 Juli 2012

Ik kan niet zwemmen. Nooit gekund ook. Toch ga ik naar het zwembad, omdat zij van water houdt. Waarom ik denk een kans te maken, staat me niet meer helder voor de geest. Zij de mooiste van de klas. Ik de lelijkste. Misschien dat Bennie met z’n scheve bek een tikkie lelijker is, maar toch, mooi ben ik niet. Je moet ook niet denken dat ze naar me lacht en dat dat me hoop geeft. Ze lacht niet naar me, Karlijn. Naar niemand trouwens.

07 Juli 2012

De redactie - Daan Stoffelsen, Erik Lindner, Gustaaf Peek en Jan van Mersbergen - verwelkomt van harte Bart Koubaa in haar midden als nieuwe redacteur. We maakten eerder kennis met zijn engagement, energie en stijl door publicaties in De Revisor en op Revisor.nl en hopen met hem voor Nederland en Vlaanderen nog betere halfjaarboeken voor nieuwe literatuur te maken.

06 Juli 2012

In de ochtend van 6 juli vernamen wij dat Gerrit Komrij overleden is. Een groot dichter, vertaler, bloemlezer, toneelschrijver, criticus en polemist, die al zes jaar eerder met een bundel debuteerde alvorens hij in het derde nummer van de eerste jaargang van ons tijdschrift twee gedichten publiceerde - en daarna nooit meer. Die twee gedichten zijn te lezen bij de DBNL: 'De wachtkamer' en 'Het laatste deeg'.

03 Juli 2012

Nieuw halfjaarboek De Revisor

met vijf debutanten en twee prijswinnaars (persbericht)

Het Halfjaarboek 4 van De Revisor (2012-1, isbn 9789021446141) is verschenen, met viertien schrijvers, vijf debutanten, vier dichters, twee prijswinnaars, twee Vlamingen en één Australiër. Hun werk heeft Afrika, een Noord-Afrikaanse stad, Taiwan, Antwerpen, Almerk, Baarn en enkele onbenoemde Nederlandse locaties als decor en een goede stijl als constante.

Eerst de debutanten. Met trots kondigt de redactie aan dat in het nieuwe nummer van De Revisor Leen De Graeve, San Bos en Annick Vandorpe met een kort verhaal staan en Sarah Arnolds en Marein Baas met gedichten. Wie zij zijn? Het valt te lezen in de interviews op Revisor.nl, het verhaal van De Graeve werd voorgepubliceerd op Athenaeum.nl.

03 Juli 2012

Ik had Bert Natters tweede roman gelezen, waarin een dertigjarige vrouw worstelt met rouw en schuldgevoel over haar zusje dat lang geleden verongelukte, met de band met haar ouders en haar geslaagde vriendinnen, en met de liefde. Waarin hoge cultuur en chicklitclichés naast elkaar bestaan, uitgesponnen seksscènes, thrillerelementen, scherpe humor, spitsvondigheid, literair vakmanschap en Joost van den Vondel op allerlei niveaus spanning oproepen. Ik had Hoe staat het met de liefde? gelezen, en ik moest er iets mee. Het werd een essay in De Revisor (2012-1) dat een uitgebreid commentaar op twee scènes, een wandelend interview met de schrijver en een paar plukjes metakritiek combineert.

Dat commentaar is niet integraal in het tijdschrift opgenomen, maar wel hier, op Revisor.nl, met de tekst van de betreffende scènes en een link naar een kaart in Google Maps van het Baarn van Maria en Wiggel. Zie ook de website van Uitgeverij Thomas Rap, waar het boek te bestellen is en waar leesclubvragen te vinden zijn.

Vanzelfsprekend zijn aanvullingen van harte welkom via het reactieformulier, ook op de Google Maps-kaart, waarop bijvoorbeeld de Baarnse makelaardij ontbreekt, en de locaties elders in Nederland bij mogen.

N.B. Dit commentaar bevat spoilers.

02 Juli 2012

Interview Sarah Arnolds

Debutanten bij De Revisor

Komend nummer van De Revisor biedt ruimte aan een vijftal debutanten. We introduceren elk van hen door middel van een kort interview. Vandaag de laatste van het stel: Sarah Arnolds, van wie we vier gedichten publiceren. Twee andere kon u al op Revisor.nl lezen. 'Ideeën ontstaan in de avondwinkel, of tijdens het hardlopen, heel vroeg in de ochtend, als ik mensen tegenkom die verdwaald zijn na Sensation White en willen weten waar Almere ligt.'

Omhoog