11 September 2012

Woorden van waarde

Een reactie

De redactie van De Revisor is bijzonder verheugd over het bericht dat het Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds met een bedrag van € 100.000 drie literaire tijdschriften de kans willen geven hun digitalisering te intensiveren en hun publieksbereik te vergroten. De Revisor zal vanuit een vol vat aan ideeën een plan indienen om in aanmerking te komen voor deze zeer welkome impuls.

De fondsen onderkennen het artistieke belang van literaire tijdschriften en beschouwen digitalisering en publieksbereik als pijlers voor continuïteit en kwaliteit. Papier kost meer dan digitaal en de literatuur moet haar ivoren toren verlaten: beide argumenten zijn geldig en nastrevenswaardig.

Maar literaire tijdschriften zijn meer dan medium of merk.

Omhoog