27 Februari 2015

Het aprilnummer is onderweg. Wij leiden in. Word nu abonnee.

Al driemaal publiceerde Wytske Versteeg (1983), BNG Bank Literatuurprijswinnaar, politicologe, romancière, in de Revisor. Na ‘Val’ en ‘Stank’ nu ‘Beesten’. De beesten ja, die ‘zich verderop in de heuvels verscholen’, en dit is het verhaal van een ontmoeting met zo’n beest. ‘“Hallo vos,” zei ik heel zachtjes tegen hem.’

Ontmoeting, schrijf ik, confrontatie, bedoel ik. Het is fysiek, en pijnlijk, en achteloos verteld. Dat is de kracht van dit verhaal, dat Versteeg de strijd tussen mens en dier laat beschrijven aan een schrijver, wiens blikken en vingers terloops afdwalen. Hoe vertel je iets ondenkbaar gruwelijks, iets wat meer is dan zomaar een verhaal? Hoe vertel je het verder? Het kan op zeker drie manieren, en Versteeg slaagt.

25 Februari 2015

Het aprilnummer is onderweg. Wij leiden in. Word nu abonnee.

Mischa Andriessen (1970, C. Buddingh'-prijs, Charlotte Köhlerstipendium) is dichter, vertaler, Terras-redacteur, criticus. Zijn werk stond meermalen in de Revisor. Hij werkt aan een roman. Hij sprak 3 februari tijdens de lancering van Revisor 8, een literaire avond met als vraag Weg met plot? Het ging over dwang en verrassingen, en Andriessens ernstige, zoekende bijdrage, was de tweede van de avond. Hij verklaart de liefde aan literatuur die nergens toe leidt, en bevraagt de noodzaak tot begrip en de wens naar volmaakt vakmanschap.

23 Februari 2015

Johanna Geels (1968) is dichter, schrijver en columnist bij o.a uitgeverij Marmer en HP/DeTijd. Er verschenen drie dichtbundels: Tuig, Detox en Wildberichten. Tuig werd genomineerd voor de C. Buddingh'-prijs. Februari 2015 verschijnt Ongearticueerd gorgelen, een verzameling columns. Januari 2016 verschijnt haar vierde dichtbundel Vuurmakers.

13 Februari 2015

Arjan Peters was er niet. Is dat de clou? Je hebt vragen die smeken om een antwoord (waren er verdachte omstandigheden?) en vragen die je aan het denken zetten, punt. De mysterieuze afwezigheid van Peters, benadrukt door een stellige, zure column in de Volkskrant zou kunnen wijzen op een mengsel van zout- en zwavelzuur, of op het feit dat er inderdaad meer te zeggen is over plot dan je in anderhalf uur op dinsdagavond in het warme maar verweesde restaurant van NRC kunt. (Gustaaf Peeks reactie op Peters' column staat hier.) De redactie deed dat daar, onze tafelgasten ook. In de zaal Kees 't Hart en Richard de Nooy. Wim Noordhoek ook, Martin Schouten. En nu ik. Met Gustaaf Peek houd ik van plot, maar niet van beantwoorde vragen. Ik houd van structuren die ontaarden in een losse verzameling van chaotische geschiedenissen. Ik houd, en ik ben niet de enige bleek die avond, van verrassingen.

13 Februari 2015

In zijn column van 7 februari reageert Arjan Peters op een discussiemiddag van literair tijdschrift Revisor die hij niet heeft bijgewoond. Verder dan het persbericht heeft hij niet gekeken. Dat is spijtig en ook nogal lui. Meerdere sprekers hielden het begrip 'plot' omhoog en probeerden samen met een 40-koppig publiek tot inzichten te komen. Literatuur en wezen, daar draaide het debat uiteindelijk om. Maar bij Revisor begrijpen we goed dat columnisten soms moeite hebben om twijfel en nuance te duiden.

09 Februari 2015

Idwer de la Parra (Gorinchem, 1977) studeerde aan de AKI (vrije kunstacademie) en aan de toneelschool in Maastricht. Daarna legde hij zich toe op biodynamische landbouw. Inmiddels is hij meer dan tien jaar werkzaam als kruidenteler en tuinman. Op 30 januari 2015 kreeg hij de VONDEL CS poëzieprijs uitgereikt voor zijn gedicht 'Kom terug'.

06 Februari 2015

Wat is de Revisor? Een literair tijdschrift voor abonnees, met sterke literatuur voor iedereen, en meer sterke literatuur voor abonnees en kopers.

Voor iedereen:

Voor abonnees en losse kopers:

  • De Revisor verschijnt tweemaal per jaar. Abonnees krijgen twee drie nummers, en een toegangscode tot de gesloten gedeelten van de Revisorwebsite. Plus een welkomstgeschenk met boeken van Hugo Claus, Erik Lindner, Charlotte Mutsaers en Manon Uphoff. Een abonnement kost € 28,- en kan op elk gewenst tijdstip ingaan en wordt automatisch verlengd, tenzij opgezegd een maand voor het aflopen ervan.
  • Het nieuwe dubbeldikke nummer is € 16,50, direct te koop bij De Bezige Bij - en bij menig boekhandel, ook nu we herdrukken. Met: 
04 Februari 2015

3 februari opende Gustaaf Peek onze literaire avond 'Weg met plot?', een discussie met bijdragen van Mischa Andriessen, Marieke Rijneveld en Bart Koubaa onder moderatie van Erik Lindner. De bijdrage van Andriessen zult u in ons aprilnummer lezen - die van Peek volgt hieronder. Over liefde en haat voor plot.

De plot, want mannelijk. Meervoud: plots. Intrige, knoop, verwikkeling van een verhaal, film, enz., vooral het causale en rationele plan van de stof, het thema en de conflicten die erin uitgewerkt zijn. Dat zegt mijn 23-jaar oude Van Dale over het begrip ‘plot’. Het causale en rationele, het thema en de conflicten. Dit zijn heldere termen. Van Dale laat zich niet uit over het nut of de noodzaak van plot. Intrige, knoop, verwikkeling: wanneer een van die drie zijn kop opsteekt, mogen we van plot spreken. Wanneer knoop of verwikkeling ontbreken spreken we niet meer van plot, ik heb geen idee waar we in dat geval dan wel van spreken. Een koe is een rund, maar een rund niet altijd een koe. Plot kan niet bestaan zonder een verhaal, maar een verhaal zonder plot is nog altijd een verhaal.

03 Februari 2015

Naar de maan

De koffielezer

‘Hoeveel keer moet ik het nog zeggen, monsieur Qu’bah, u moet altijd bij nul beginnen, dat is logisch, zonder nul kunnen we niets lezen.’
‘U bedoelt?’
‘Dat de nul een noodzakelijk kwaad is om de drab te kunnen lezen.’
‘Ik volg u niet.’
‘Ik herhaal, monsieur Qu’bah: elke Arabische tekst bestaat enkel uit medeklinkers. Alle woorden zijn tot een wortel van drie, soms vier medeklinkers te herleiden. Om woorden te vormen wordt met de wortel gespeeld door er voor-, tussen- of achtervoegsels bij te plaatsen. Ook de klinkers die door hulptekens worden weergegeven - het Arabisch kent er drie, a, u en i - kunnen worden verdubbeld, verlengd of veranderd om een woord weer te geven.’
‘Oké, maar wat heeft dat met nul te maken?’
‘Het Arabische woord voor nul is ṣifr, afgeleid van de wortel ṣ,f,r; ṣafira kan “leeg zijn”, “vrij”, “afwezig”, “verstoken van” of “evacueren” betekenen en ṣafr betekent onder andere “leeg”, aṣfar “hol” en “ongeldig” en muṣfir “met lege handen”.’

Omhoog