Опције? | Servië

Bekende vreemden

Voor Revisor.nl spreekt Richard de Nooy in een nieuwe reeks korte verhalen onbekenden aan. Hij schrijft de verhalen van 'Bekende vreemden'. Bekend, want ze komen ook voor in zijn nieuwe roman (werktitel Vreemdenliefde). Een voorloper was 'Annunaki', verwante verhalen stonden op A Quattro Mani. Na 'Morfine', 'Rostjni Dan' en 'Skeledžija' is dit de vierde aflevering.

*

 • Zelfmoord.
 • Vluchten over de grens.
 • Een bom onder de stadsraad.
 • Hun vragen afwachten.

Je streept ze door. Allemaal onzin. Maar zo’n lijstje helpt wel om de paniek te bedwingen, je gedachten op orde te brengen. Je bent niet voor niks griffier geworden. Alles op een rij. Even terug.

Wat zijn de feiten?

 1. Je pleegt valsheid in geschrifte.
 2. Je bent te ver gegaan.
 3. De stadspenningmeester heeft vragen gesteld over de Firma Akfak.
 4. Jij hebt zelf de Firma Akfak opgericht.

Waarom ben je zo ver gegaan?

Irritatie. Arrogantie. Ambitie. Vooral dat laatste. Even verder terug.

Waar begon het mee?

 1. Je hebt tijdens een raadsvergadering gekscherend het idee geopperd om de kwakkelende dorpseconomie te stimuleren door het plaatselijke kasteel om te dopen tot ‘Blaško’s Vampierslot’.
 2. Jouw idee oogst onverwachts bijval, vooral buiten de raadskamer.
 3. Je wordt aan het hoofd gezet van de onofficiële  werkgroep ‘Moklište – Vampierstad’.
 4. Er wordt een ruim projectbudget ter beschikking gesteld.
 5. Het doel van dit budget is tweeledig: (A) het bewerkstelligen van de medewerking van Dhr. Blaško; en (B) de promotie van ‘Moklište – Vampierstad’.
 6. Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor  Traject A.
 7. Dat blijkt ingewikkelder dan verwacht.

Waarom?

 1. Dhr. Blaško blijkt volstrekt onbenaderbaar in zijn kasteel.
 2. Je zoekt per brief contact met zijn verzorgster, Madame Vida.
 3. Je biedt haar geld om het voorstel van de werkgroep, verwoord in een brief, te bezorgen bij Dhr. Blaško, die een royale vergoeding wordt geboden voor het openstellen van zijn ‘vampierslot’.
 4. Je krijgt geen reactie op je brief en gaat daarom twee keer persoonlijk langs bij Madame Vida om haar reactie te peilen. In beide gevallen keer je onverrichter zaken terug.
 5. De tweede keer dreig je met ambtelijke en juridische maatregelen.
 6. Die blijken niet voorhanden. Althans, jij kan ze niet vinden.
 7. Je besluit ze zelf te verzinnen.

Hoezo?

 • Woede. (Die oude heks zal buigen.)
 • Arrogantie. (Niemand die het merkt.)
 • Ambitie. (Het is je eer te na, goddomme.)

Wat heb je gedaan?

 1. Je hebt een eigen juridisch adviesbureau opgericht – de Firma Akfak.
 2. De Firma Akfak heeft namens de Gemeente Moklište een brief gestuurd aan Madame Vida.
 3. Daarin wordt haar duidelijk gemaakt dat er juridische maatregelen tegen Dhr. Blaško zullen worden genomen als hij niet meewerkt aan het plan van de gemeente.
 4. Deze maatregelen zullen worden genomen op basis van een drietal zelfverzonnen wetten en plaatselijke verordeningen, die door hun officieuze aanhef en verwoording nauwelijks van echt te onderscheiden zijn. Te weten:

* Keizerlijke Verordening 12, Paragraaf 3, uitgevaardigd door Maria Theresa van Oostenrijk op 14 september 1759, waarin staat: ‘het openen van graven en het ontheiligen van de daarin gelegen resten is ten strengste verboden. Degenen die zich hieraan schuldig maken zullen conform de geldende eisen voor vandalisme worden bestraft.’

* Provinciale Volksgezondheidsbepaling 187:5, Paragraaf 4, uit 1889, waarin staat: ‘Het afnemen van bloed door aderlating dient te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerde arts. Onbevoegden die zich aan aderlating schuldig maken zullen gestraft worden conform de geldende eisen voor grove mishandeling met de bedoeling ernstig lichamelijk letsel te veroorzaken.’

* Nationale verordening aangaande heiligschennis, 73:7, Paragraaf 2, uitgevaardigd door het Joegoslavische Hof van Cassatie in 1957, waarin staat: ‘Hoewel de staat buiten en boven iedere vorm van religieuze uiting staat, zullen degenen die zich schuldig maken aan de schennis van religieuze objecten, symbolen en gebouwen worden gestraft conform de geldende wetten aangaande politieke opruiing en vandalisme.’

Volstrekte waanzin natuurlijk. Waar hoopte je op?

 1. Dat Madame Vida onder de indruk zou zijn.
 2. Dat de oude heks het plan van de Gemeente Moklište aan Dhr. Blaško zou overhandigen.
 3. Dat de Dhr. Blaško zijn vampierslot zou openstellen.
 4. Dat de gemeente kon beginnen aan Traject B, de promotie van ‘Moklište – Vampierstad’.

Wat gebeurde er daadwerkelijk?

 1. De dochter van Madame Vida diende bij de gemeente een klacht in tegen de Firma Akfak.
 2. De stadspenningmeester, tevens hoofd van de klachtencommissie, meldt dat hij vragen heeft over het door jou ingehuurde juridische adviesbureau.
 3. Hij merkt terloops op dat hij de Firma Akfak een vreemde naam vindt.
 4. Je moet morgen voor de stadsraad verantwoording afleggen.

En nu?

Een stappenplan. Een actielijst.  Ten aanval.

(NB: Stadspenningmeester inkopiëren op alle e-mails!)

 1. Je stuurt namens de gemeente een e-mail aan de Firma Akfak, waarin je hen dankt voor hun advies maar ook bedenkingen uit over de gekozen juridische strategie, daar Dhr. Blaško niet daadwerkelijk een vampier is en derhalve niet als zodanig kan worden berecht. Je verontschuldigd je voor het misverstand en sluit af met het verzoek alternatieven toe te sturen.
 2. Je ontvangt van de Firma Akfak een e-mail waarin ook zij hun excuses aanbieden voor het misverstand en beloven zo spoedig mogelijk een nieuw juridisch traject voor te stellen, dat beter is toegesneden op het doel Dhr. Blaško te overtuigen.
 3. Je dankt de Firma Akfak voor hun inzet en stelt een deadline.
 4. Op de ochtend van de raadsvergadering ontvang je weer een e-mail van de Firma Akfak, waarin zij melding maken van een opnieuw gefingeerde verordening over het onteigenen van gebouwen die langer dan vijf jaar onbewoond zijn gebleven. Deze verordening zou van toepassing zijn op het kasteel van Dhr. Blaško, die meer dan twintig jaar geen gebruik heeft gemaakt van het familie-erfgoed.
 5. Deze e-mail presenteer je aan de stadsraad, maar je werpt ook direct tegen dat dit advies voorbij gaat aan het feit dat een vampierslot met inwonende vampier (lees: Dhr. Blaško) veel meer waard is dan een onteigend kasteel.
 6. Je stelt vervolgens voor om  de verbintenis met de Firma Akfak te verbreken. Uiteraard na betaling van hun factuur voor bewezen diensten.

Een meesterzet. Je leest je bezwerende lijstjes verrukt terug.

Je laat even buiten beschouwing dat Traject A nog steeds niet is afgerond.

Geen reacties

We willen u nog veel meer vragen, maar er in ieder geval zeker van zijn dat u een mens bent, een lezer, een schrijver, maar in ieder geval geen robot.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.
Omhoog