04 Augustus 2012

1974-1

Verantwoording

Een nieuw tijdschrift vereist een Verantwoording. Wat zijn de uitgangspunten? Mag men eindelijk een literair blad begroeten dat weer wat nieuws brengt, een nieuwe formule, een nieuwe mentaliteit, stroming of beweging in overeenstemming met de geest van deze snel veranderende tijd? Kan er gesproken worden van een reveil, wordt hier een nog onbekende generatie met exclusieve ideeën gepresenteerd?

Nee, wie naar dat alles hunkert komt bedrogen uit. Wat de redaktie van dit nieuwe tijdschrift bezielt laat zich het best negatief definiëren. We halen geen ‘Zeventigers’ in en zoeken niet a priori naar ongebaande wegen in de literatuur. Dit blad zal niet in het teken staan van ideologie of esoterische wijsheid. Wie daarop wacht kan nu met lezen ophouden en De Revisor bij voorbaat afdoen als elitair en geestvernauwend. Naar hooggestemde beginselverklaringen, in het ongunstigste geval berustend op pure speculatie, in het gunstigste op een redaktioneel diktaat, zal men in deze Verantwoording dus vergeefs zoeken.

De Revisor kan gezien worden als een voortzetting van het opgeheven Soma - opgeheven juist terwille van een voortzetting in de vorm van De Revisor. ‘Redelijk charmant en onbevooroordeeeld, maar tegelijk enigszins kleurloos van karakter’ noemde de redaktie van Soma het blad in een Nawoord. Over het karakter van De Revisor valt vooralsnog weinig te voorspellen: het zijn de bijdragen van redakteuren en medewerkers die de identiteit moeten gaan bepalen.

Levendigheid en afwisseling, de opvallendste kwaliteiten van Soma, zullen ook in De Revisor onverminderd worden nagestreefd. Met enige regelmaat zullen themanummers verschijnen, qua opzet vergelijkbaar met Soma's Nabokov- en Gombrowicznummer. Maar ook enkele accentverschuivingen kunnen worden gesignaleerd: zo zal in het nieuwe tijdschrift naar verhouding meer plaats worden ingeruimd voor essayistiek, boekbespreking en vertaalde literatuur. Een polemisch-satirische rubriek, tenslotte, zal een uitlaat bieden aan de lagere instincten van redacteuren en medewerkers.

En verder moet De Revisor maar voor zichzelf spreken.

Redaktie

Dirk Ayelt Kooiman Souvenirs, genummerd VIII en X
Igor Streepjes Alpencyclus voor Saskia
Document: Een interview met F. Scott Fitzgerald, ingeleid en vertaald door Jan Donkers
Habakuk II De Balker Welshe gedichten
T. Graftdijk Gedichten
Ron Kaal De terugkeer van Bonnard
Lucassen en Ger van Elk Bonnard... Le retour de Bonnard, Bonnard
Pszisko Jacobs Het proza van Marian Pankowski
Marian Pankowski De heer met het kleine hoofdje Uit: ‘Matuga komt’
Tom van Deel Achterberg als revisor
Jacob Groot Gedichten
A. Tuinman Uit een dagboek
Tom van Deel Gedichten
Paul Beers Klein lustrum, een collage uit literaire essays
Ron Kaal Tekening
Battus Moedwil of misverstand?
Jan Donkers Boekbespreking

Gemengde gevoelens

Een nieuwe Vestdijk
Revistische spraakgewoonten
Zwamgewoel
Sonnet, opgedragen aan de Hooggeleerde Heer Prof. Dr. K.L. Poll, bijzonder Hoogleraar in de Natuur-Kunde

Geen reacties

We willen u nog veel meer vragen, maar er in ieder geval zeker van zijn dat u een mens bent, een lezer, een schrijver, maar in ieder geval geen robot.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.
Omhoog