11 September 2012

Woorden van waarde

Een reactie

De redactie van De Revisor is bijzonder verheugd over het bericht dat het Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds met een bedrag van € 100.000 drie literaire tijdschriften de kans willen geven hun digitalisering te intensiveren en hun publieksbereik te vergroten. De Revisor zal vanuit een vol vat aan ideeën een plan indienen om in aanmerking te komen voor deze zeer welkome impuls.

De fondsen onderkennen het artistieke belang van literaire tijdschriften en beschouwen digitalisering en publieksbereik als pijlers voor continuïteit en kwaliteit. Papier kost meer dan digitaal en de literatuur moet haar ivoren toren verlaten: beide argumenten zijn geldig en nastrevenswaardig.

Maar literaire tijdschriften zijn meer dan medium of merk.

De impuls van het Cultuurfonds en het Nederlands Letterenfonds laat auteurs buiten beschouwing. Beide fondsen willen kwetsbare, waardevolle cultuur stimuleren, maar de vorm die zij hiervoor met deze impuls hebben bedacht neemt nadrukkelijk afstand van inhoudelijke kwaliteit.

En het is juist de kwaliteit die het bestaan van literaire tijdschriften legitimeert. De redactie van De Revisor juicht het initiatief toe, maar zal onafhankelijk hiervan zich altijd blijven richten op het kwetsbare dat met de juiste zorg over tijd miljoenen kan bereiken en heeft bereikt: woorden van waarde.

Geen reacties

We willen u nog veel meer vragen, maar er in ieder geval zeker van zijn dat u een mens bent, een lezer, een schrijver, maar in ieder geval geen robot.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.
Omhoog