22 Mei 2013

Dank aan de lezers

Bij het winnen van de Jan Hanlo Essayprijs Klein

Is het aan De Revisor te danken dat Gerbrand Bakker de Independent Foreign Fiction Prize 2013 won? Natuurlijk niet. Mischa Andriessen de J.C. Bloemprijs 2013? Nee. Dat Bernke Klein Zandvoort voor de C. Buddingh'-prijs genomineerd is? Al wat meer ja; ze debuteerde immers bij ons. Het is in ieder geval zeker dat zonder De Revisor er geen Jan Hanlo Essayprijs Klein voor mij, Daan Stoffelsen, zou zijn. Dit is mijn dankwoord, de uitgeschreven versie, met de achtergronden, de registratie van de avond, de trofee.

‘In het komende nummer van De Revisor, het literair tijdschrift waarbij ik redacteur ben en waarvoor ik mijn eerste essays schreef, schrijf ik over wat volgens mij een goed essay is. Dat wilde ik, alvorens een paar mensen te bedanken, voorlezen.

Het essay is een persoonlijk genre, gedreven door nieuwsgierigheid, door een eigen urgentie. Het is een literair genre, het is oorspronkelijk. Het is geen stuk van a naar b, met een aanleiding en een conclusie. Geen positiebepaling. Geen academische oefening. Geen opiniërend artikel in een dagblad. Geen opstel. Geen columneske clownerie of carnavaleske tocht. Niet slechts een mening.

Het is ook heel veel wél. Maar het is een klein genre, dat niettemin niet zonder lezers kan. De lezers van De Revisor - lees dat blad, koop het, neem een abonnement - maar ook de eerste lezers, die je op basis van eerste versies scherper maken, suggesties doen. Wat suggesties betreft dank ik de leden van de werkbeurzencommissie van het Letterenfonds, die me half december nog een handvol ongelukken cadeau deden.

Voor de scherpe opmerkingen dank ik René van de Weijer, oom, vriend en Kuifjevertaler, Gustaaf Peek, mijn strengste Revisorcollega die me destijds tot mijn eerste essay aanzette, en Sietske Rietveld, de vrouw voor wie alle clichés kloppen, mijn steun en toeverlaat.

Voor deze prijs dank ik bestuur en vooral jury van de Hanlo Essayprijs, die uit 42 stukken gekozen hebben voor een ongeleid stuk met vooral vragen die na beantwoording nieuwe vragen oproepen.

Hun en u allen wens ik toe dat ongelukken maar literair mogen blijven.’

De avond (met ook een rede van K. Schippers over Jan Hanlo, de filmessays, en gesprekken met de genomineerden, onder anderen Marja Pruis) is terug te bekijken, en het juryrapport en de genomineerde essays zijn terug te lezen op de website van de Jan Hanlo Essayprijs; het winnende essay verscheen ook in De Groene Amsterdammer van donderdag 23 mei 2013. De betreffende strippagina's eruit zijn terug te vinden op Bellier.org: pagina 82 en 83.

Ten slotte: medelaureaat Stephane Kaas heeft zijn trofee (ik heb er precies zo één) gefilmd:

Eén reactie

S.Stoffelsen

Lieve zoon Daan,

Oneindig trots.

Je vader

S.Stoffelsen, - 22-05-’13 12:34
We willen u nog veel meer vragen, maar er in ieder geval zeker van zijn dat u een mens bent, een lezer, een schrijver, maar in ieder geval geen robot.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.
Omhoog