, 06 Januari 2014

Veertig jaar De Revisor

De hoogtepunten volgens oud-redacteurs

In 2014 is het veertig jaar geleden dat het eerste nummer van literair tijdschrift De Revisor verscheen. Hoewel de economische omstandigheden en de al eerder teruggetreden overheid ons dwingen juist ook met de toekomst bezig te zijn, hopen we dit jaar de afgelopen vier decennia te vieren. Een van de wijzen waarop we dat zullen doen, is een selectie uit het archief door te plaatsen op Revisor.nl. Ooit schreef de eerste redactie: 'Over het karakter van De Revisor valt vooralsnog weinig te voorspellen: het zijn de bijdragen van redakteuren en medewerkers die de identiteit moeten gaan bepalen.' En die overweging indachtig hebben wij onze voorgangers gevraagd naar hun keuze uit ons rijke archief. Redactie - selectie en begeleiding van literair werk - blijft immers een onderscheidende activiteit. We hebben al suggesties en toestemming voor bijdragen van Hedda Martens, Nicolaas Matsier, Nanne Tepper en Jan Kuijper, maar we verwachten meer, genoeg om elke week van 2014 in het archief te kunnen duiken. Lees mee, onder andere via http://www.revisor.nl/tag/archief.

Ter begeleiding en relativering: ons eerste redactioneel, integraal.

'Een nieuw tijdschrift vereist een Verantwoording. Wat zijn de uitgangspunten? Mag men eindelijk een literair blad begroeten dat weer wat nieuws brengt, een nieuwe formule, een nieuwe mentaliteit, stroming of beweging in overeenstemming met de geest van deze snel veranderende tijd? Kan er gesproken worden van een reveil, wordt hier een nog onbekende generatie met exclusieve ideeën gepresenteerd?
Nee, wie naar dat alles hunkert komt bedrogen uit. Wat de redaktie van dit nieuwe tijdschrift bezielt laat zich het best negatief definiëren. We halen geen ‘Zeventigers’ in en zoeken niet a priori naar ongebaande wegen in de literatuur. Dit blad zal niet in het teken staan van ideologie of esoterische wijsheid. Wie daarop wacht kan nu met lezen ophouden en De Revisor bij voorbaat afdoen als elitair en geestvernauwend. Naar hooggestemde beginselverklaringen, in het ongunstigste geval berustend op pure speculatie, in het gunstigste op een redaktioneel diktaat, zal men in deze Verantwoording dus vergeefs zoeken.
De Revisor kan gezien worden als een voortzetting van het opgeheven Soma - opgeheven juist terwille van een voortzetting in de vorm van De Revisor. ‘Redelijk charmant en onbevooroordeeeld, maar tegelijk enigszins kleurloos van karakter’ noemde de redaktie van Soma het blad in een Nawoord. Over het karakter van De Revisor valt vooralsnog weinig te voorspellen: het zijn de bijdragen van redakteuren en medewerkers die de identiteit moeten gaan bepalen.
Levendigheid en afwisseling, de opvallendste kwaliteiten van Soma, zullen ook in De Revisor onverminderd worden nagestreefd. Met enige regelmaat zullen themanummers verschijnen, qua opzet vergelijkbaar met Soma's Nabokov- en Gombrowicznummer. Maar ook enkele accentverschuivingen kunnen worden gesignaleerd: zo zal in het nieuwe tijdschrift naar verhouding meer plaats worden ingeruimd voor essayistiek, boekbespreking en vertaalde literatuur. Een polemisch-satirische rubriek, tenslotte, zal een uitlaat bieden aan de lagere instincten van redacteuren en medewerkers.
En verder moet De Revisor maar voor zichzelf spreken.'

Geen reacties

We willen u nog veel meer vragen, maar er in ieder geval zeker van zijn dat u een mens bent, een lezer, een schrijver, maar in ieder geval geen robot.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.
Omhoog