03 Mei 2011

2006-1+2

Van de redactie p 3

Allard Schröder, Pro domo, p. 5
Arjen Fortuin, De ideale figurant, p. 11
Astrid Lampe, Waarom beklijft zo’n beeld, p. 14
Koen Vergeer, Poëzie is geen strafwerk, p. 16
Maarten Doorman, Leuke geluiden maken. Poëziekritiek nu, p. 19
Kees 't Hart, WIDB, p. 27
Menno Lievers, Dit is een goed boek. Over smaak valt te twisten, p. 35
Elsbeth Etty, Niet tegen elke prijs. Een criticus in een literaire jury – kan dat wel?, p. 41
Jaap Goedegebuure, De literatuurcriticus, een eenzelvige ridder, p. 47
Toef Jaeger, 'Den schijn van wangunst', p. 51
Erik Jan Harmens, Dit is mijn stad, p. 57
Ilja Leonard Pfeijffer, Over het weigeren van een gedicht, p. 59
Arie Storm, Een filosofische horrorroman, p. 72
De gehate, p. 74
Reinjan Mulder, Een concert zonder applaus, p. 81
Atte Jongstra, Komrij op safari. Open brief aan een jagersknecht, p. 85
Herman Franke, De dodelijke reactie op een slechte recensie, p. 87
Manon Uphoff, Brief, p. 91
Ingrid Hoogervorst, De poortwachter, p. 98
Joost Zwagerman, Tegen de literaire quarantaine p. 102
Mertens, p. 116
Klein Lexicon van de Literaire Kritiek, p. 121

Redactioneel commentaar bij De Revisor 1, 2006

Over kritiek heb ik niets te zeggen.
Herman Franke

Is er corruptie in het spel?
We zullen zien.

Arie Storm

Is er dan geen enkel moment waarop een schrijver zich iets mag aantrekken van het oordeel van een criticus?
Arjen Fortuin

Dit nummer van de Revisor zal ik dan ook niet recenseren.
Elsbeth Etty

Lezer, voor u ligt het kritieknummer van De Revisor, waarin critici en schrijvers, slechts van elkaar gescheiden door flinterdunne papieren muurtjes, onbekommerd of bekommerd hun licht laten schijnen over de literaire kritiek en die soms moeizame, maar altijd prikkelende verhouding tussen schrijver en criticus, de theorie van grote woorden en de praktijk van daden. De Revisor dankt de critici en auteurs die gehoor hebben gegeven aan de uitnodiging een stuk te schrijven, maar ook de tekenaars Joep Bertrams, Peter van Straaten en Stephen Verwey die de eeuwige van alle wanen, misvattingen, verlangens, onbegrip, passie en haat, begrip en respect doortrokken verhouding tussen schrijver en recensent pregnant verbeelden met een enkele pennenstreep, waarbij ze – helaas – soms vele woorden overbodig maken.

Van Anthony Mertens vindt u een bijzondere bijdrage, het verslag over de eerste dagen na zijn attaque. Met ingang van het volgend nummer zal hij – onder de noemer Mertens – een vaste bijdrage verzorgen.
Tot slot vindt u achterin, om de criticus scherp te houden een Klein Lexicon van de Literaire Kritiek.

Geen reacties

We willen u nog veel meer vragen, maar er in ieder geval zeker van zijn dat u een mens bent, een lezer, een schrijver, maar in ieder geval geen robot.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.
Omhoog