12 December 2010

2009-3

Anthony Mertens

Redactioneel commentaar bij De Revisor 3, 2009

Op 29 mei 2009 organiseerde SLAA in De Balie in Amsterdam een avond waarop Anthony Mertens werd herdacht. De opkomst was groot, want Mertens was geliefd: als vriend, collega en docent. Twee van de bijdragen aan die avond nemen we hier op, omdat we denken dat ze ook voor een breder publiek interessant zullen zijn. Collega-criticus Carel Peeters biedt ons zijn kijk op Anthony Mertens als lezer, Suzanne Holtzer was als redacteur van De Bezige Bij nauw betrokken bij de totstandkoming van Zwaluwziek en komt met een verrassing.

We openen met Mertens zelf. Meteen na het verschijnen van zijn boek was hij alweer met nieuw werk bezig, waarin opnieuw harde noten worden gekraakt. Zoon Martijn Mertens heeft twee hoofdstukken - met al hun gebreken van een eerste versie - voor ons ingeleid. Daarna haalt Yves van Kempen, die Anthony Mertens van het eerste uur tot de laatste snik gekend heeft, herinneringen aan hem op. Dat doet ook Chris Keulemans.

Verder is er proza van Faoud Laroui, A.H.J. Dautzenberg en Fenno Groenwold en poëzie van Charl-Pierre Naudé, Peter Theunynck en Sjoerd de Jong.

De rubriek Het maaiveld is met bijdragen van Arnold Heumakers, Bert Natter - beiden nemen het boek De revanche van de roman van Thomas Vaessens op de korrel - en Rutger Martens in omvang gegroeid. Nu kranten en sommige tijdschriften hun kritische taak steeds meer de rug toekeren en zich uitleveren aan de vluchtige genoegens van literatuur light, zal de redactie zich inspannen het aantal boekbesprekingen in de toekomst uit te breiden.

In het volgende nummer zal Herman Franke met zijn bijdragen Anthony Mertens' plaats innemen en zal Piet Gerbrandy schrijven over poëzie en wat hem zoal nog verder voor de pen komt.

Geen reacties

We willen u nog veel meer vragen, maar er in ieder geval zeker van zijn dat u een mens bent, een lezer, een schrijver, maar in ieder geval geen robot.
Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.
Omhoog